Project
afgesloten

Verbindend vernieuwen.

Duur: juli 2007 - december 2007

Centraal in het project staat de visie dat het zwaartepunt in de zorg moet komen te liggen bij de samenwerking en communicatie tussen patiënten, artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. De inbreng van patiënten in de behandeling en in het zorgproces is daarbij cruciaal. Vóór 2007 zijn vier zorgpraktijken in kaart gebracht op het gebied van Alzheimer, Fybromyalgie, Reumatoïde Artritis en COPD. Alle praktijken zijn bezig met zorgvernieuwing. Kenmerk van deze zorgvernieuwing is dat artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en patiënten op gelijkwaardige wijze betrokken zijn bij de beslissingen tijdens de behandeling en de zorg. Voor 2007 wordt het project verbreed naar andere zorgpraktijken en wordt tevens getracht inzicht te krijgen in de (potentiële) determinanten van succesvolle praktijken.

- Hoe kunnen Verbindend Vernieuwen doelstellingen worden geoperationaliseerd en gemeten?
- Welke metingen moeten worden verricht om het proces en de uitkomsten zichtbaar te maken?
- Bij wie en op welke tijdstippen moeten metingen worden verricht?

(Groeps)interviews met de plaatselijke projectleiding en uitvoering (artsen, verpleegkundigen en patiënten) over de opzet, de geschiedenis en het verloop van het project.

Inzicht in het potentiële surplus dat de tripartiete benadering biedt boven klassieke 1:1 behandeling, in de ogen van arts, verpleegkundige en patiënt; identificatie van te meten begrippen in toekomstig meer systematisch onderzoek
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
KNMG (Koo Koningsberger), NPCF (Marita Meulmeester), V&VN