Project
afgesloten

Verdere ontwikkeling en validering van de CQI Diabeteszorg

De CQ-index heeft als doel systematisch klantervaringen met de zorg te verzamelen ten bevordering van transparantie en vraagsturing in de zorg. Bij dit project gaat het om de verdere ontwikkeling van de CQI Diabeteszorg. Er wordt bekeken of de vragenlijst verschillen tussen huisartspraktijken in kaart kan brengen en of cliëntervaringen samenhangen met informatie uit de huisartsendossiers.
1) Variëren de ervaringen tussen huisartspraktijken?
2) Stemmen de uitkomsten van de vragenlijst overeen met de uitkomsten uit de huisartsendossiers?
1) Patiënten van 21 praktijken (regio Boxmeer) krijgen de CQI diabeteszorg opgestuurd. Met multilevel analyses wordt bekeken of de gerapporteerde ervaringen verschillen tussen deze praktijken
2) In de vragenlijst worden vragen gesteld over contacten met de huisarts, diabetesmedicatie en diabetescontroles. Hierover is ook informatie beschikbaar in de huisartspraktijken. Bij 10 praktijken zal worden nagegaan wat de mate van overeenstemming is tussen beide informatiebronnen.
Het project geeft inzicht in de validiteit van de CQI Diabeteszorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Pantein (Dhr. C. van Asten)
Stichting Miletus (mw. C. van Weert)