Project
afgesloten

Verdieping Vraag en Aanbod Analyse Monitor: naar aandoeningen en functies

Halverwege 2006 is een eerste versie van de Vraag-Aanbod-Analyse-Monitor (VAAM) in gebruik genomen. Dit internet-instrument geeft op basis van demografische kenmerken van een populatie (bijvoorbeeld een wijk in een grote stad) een schatting van het aantal contacten of contact uren per tijdseenheid met verschillende eerstelijns hulpverleners. Als zodanig biedt het een bijdrage in de discussie over een meer vraag-gestuurd zorgaanbod voor de betreffende populatie.
Doel van dit onderzoek is verdieping van de VAAM. De te verwachten vraag zal worden gedifferentieerd naar (clusters van) aandoeningen en naar geleverde functies in de eerste lijn (diagnostiek,behandeling, voorschrijven, verwijzen).
Secundaire analyse van gegevens uit registratiebestanden (LINH, LIPZ).
Een verbeterd internet-instrument, een handleiding en een rapport ter verantwoording.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
VWS