Project
afgesloten

Vergelijkbaarheid clientgebonden indicatoren VV&T: effect van wijzigingen aan indicatoren

De indicatoren en vragenlijsten van de CQ-index verpleging verzorging en thuiszorg zijn gewijzigd. Van belang is in hoeverre scores verkregen na deze wijzigingen vergelijkbaar zijn met scores van voor deze wijzigingen
In hoeverre zijn scores verkregen na wijzigingen aan indicatoren en vragenlijsten vergelijkbaar met scores van voor deze wijzigingen.
Vragenlijst onderzoek
Inzicht in vergelijkbaarheid
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZiZo
In dit project werken we samen met
CKZ (Diana Delnoij)