Project
afgesloten

Vergelijkende analyses Landelijke meting CQ-index Hulp bij Huishouden 2010

IGZ houdt toezicht op kwaliteit van hulp bij het huishouden gemeenteniveau. Daartoe is samen met betrokken instanties een Kwaliteitsdocument voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden opgesteld. IGZ heeft een basisset prestatie-indicatoren opgesteld, waaronder een aantal indicatoren voor het meten van kwaliteit van de huishoudelijke zorg vanuit cliëntperspectief. Hiertoe is de CQ-index vragenlijst Hulp bij het Huishouden (HbH) ontwikkeld.
1. Hoe presteerden aanbieders van huishoudelijke hulp in 2010 op de cliëntgebonden indicatoren van de CQ-index HbH?
2. Verschilden de ervaringen van cliënten die hulp hebben ontvangen van verschillende aanbieders?
3. Indien mogelijk zullen vragen 1 en 2 ook op gemeenteniveau worden gesteld:
- ‘Hoe presteerden gemeentes in 2010 op de cliëntgebonden indicatoren die met de CQ-index HbH gemeten worden?’
- ‘Verschilden de ervaringen van cliënten die hulp hebben ontvangen van verschillende gemeentes?
Bewerking en analyses van gegevens (schoning, case-mixcorrectie, indicatorberekening, multilevel-analyse, EB-schattingen); rapportage; meetverantwoording; onderzoeksrapport.
Feedback aan aanbieders, datasets voor opdrachtgever, onderzoeksrapport
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Xsarus
Desan (Hans Rutjes)