Project
Start
augustus 2020

Verspreiding en implementatie van de inzichten uit het BESIDE-project onder regionale dementienetwerken

Aanleiding: BESIDE-onderzoeksproject
Het BESIDE project (Identificeren van ‘best practices’ in zorgtrajecten van mensen met dementie) heeft als doel inzicht te krijgen in zorgtrajecten van thuiswonende mensen met dementie en ‘best practices’ in de dementiezorg te identificeren. Zorggegevens van huisartsen deelnemend in de Nivel Zorgregistraties en van diverse dementienetwerken zijn gekoppeld aan gegevensbestanden met informatie over zorggebruik en kosten die beschikbaar zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vervolgproject: verspreiden en implementeren BESIDE-inzichten
Doel van dit vervolgproject is de verworven inzichten van het BESIDE-project te verspreiden en te implementeren bij regionale dementienetwerken. In dit project willen we dementienetwerken bewust maken van randvoorwaarden om informatie voor de kwaliteitsindicatoren te verzamelen, te registreren en te (her)gebruiken. Daarnaast beoogt dit project dementienetwerken handvatten te geven om gegevens op een verantwoorde manier vast te leggen, zodat deze ook bruikbaar zijn voor hergebruik binnen het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning.
Dit wordt gedaan door middel van interviews met een aantal netwerkcoördinatoren en met de Functionaris Gegevensbescherming van een aantal organisaties die deel uitmaken van een dementienetwerk. Op basis van de inzichten vanuit het BESIDE-project en op basis van deze interviews zal een QuickScan ontwikkeld worden die netwerken inzicht geeft in de punten waarop zij hun gegevensverzameling en gegevensregistratie kunnen verbeteren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Dr. Karlijn Joling, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde