Project
Start
februari 2021

Versterken syndroomsurveillance Nederlandse Caraïben

Een aantal huisartsen op de Nederlandse Caraïben Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba en St. Eustatius rapporteert het aantal patiënten met bepaalde infectieziekten of daaraan gerelateerde symptomen, en stuurt die informatie wekelijks op naar de GGD van Curaçao. Dit syndroomsurveillancesysteem heeft zich al enkele malen bewezen als een Early Warning System voor uitbraken van infectieziekten op de eilanden. Het systeem is ook bruikbaar om de grootte en impact van uitbraken in te schatten.
Een nadeel is dat het huidige handmatige systeem extra werk is voor de huisartsen, waardoor de deelname op sommige eilanden laag is, en er risico is op subjectieve of incomplete rapportage. De eilanden wensen deze infectieziektensurveillance meer te automatiseren, en daardoor te versterken door middel van een hogere en consistentere deelnemingsgraad en het verkrijgen van minder fout-gevoelige data.

Doel van het project
Het versterken van de syndroomsurveillance op de Nederlandse Caraïben.

Werkwijze en resultaat
1. Het opzetten van een nieuwe infrastructuur voor alle Nederlandse Caraïben, inclusief Aruba, met als resultaat een geautomatiseerd syndroomsurveillancesysteem op basis van routinematig vastgelegde gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen, met specifieke aandacht voor COVID-19.
2. Het vergelijken van het nieuwe systeem met de huidige methode.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) Nederlandse Caraïben en RIVM.