Project
afgesloten

Vertaling en validering van de Health Literacy Questionnaire

Een goede vragenlijst om gezondheidsvaardigheden (Health Literacy) vanuit patiënten perspectief te meten ontbreekt in het Nederlands
Vertaling en validering van de Health Literacy Questionnaire in het Nederland; Vaststellen van het relatieve belang van verschillende aspecten van Health Literacy voor interventies.
Officiële vertaling HLQ volgens richtlijnen auteurs. Validering van de vragenlijst in het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
Nederlandse officiële vertaling HLQ; driewetenschappelijke artikelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL