Project
afgesloten

Verwachtingen en ervaringen van kinderen van dementerenden over bloeddrukmeting met behulp van smartphones. Onderdeel van studie IMEO TrIP: Naar vernieuwing van innovatie van klinische trials bij ouderen: gebruik van technologie en methodologie in een digitaal onderzoeksplatform.

Duur: mei 2012 - december 2016

Vanuit het Instituut voor Evidence-Based Medicine voor Ouderen (IEMO/LUMC) is er een digitaal onderzoekplatform iVitality ontwikkeld. Dit onderzoekplatform heeft als doel de kennis over dementie te vergroten. Met gebruik van technologie (smartphone en internet) kunnen kinderen van dementerenden door middel van thuismonitoring hun bloeddruk op afstand meten. NIVEL geeft input en evalueert de gebruikte technologie vanuit gebruikersperspectief.

Wat zijn de verwachtingen en acceptatie van preventieve thuismonitoring van bloeddruk, met behulp van smartphones en een digitaal platform door kinderen van dementerenden?
Kwalitatieve analyse van verwachtingen, acceptatie en motivatie van de doelgroep van iVitality voorafgaand aan een proof of concept trial. Evaluatie van ervaringen en acceptatie van groepen gebruikers van iVitality in een proof of concepttrial. Live/online focusgroepen, online survey
Artikel op basis van focusgroep analyses en/of evaluatie gebruikerservaringen iVitality
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZONMW: Evidence based Medicine in Old Age
In dit project werken we samen met
Instute of Evidence-Based Medicine in Old Age:
Dr S.P. Mooijaart, MD PhD
Maastricht University:
Prof. L.P. de Witte
TNO:
Ing. T. Rovekamp
Universitair Medisch Centrum St Radboud:
Dr. S. Claessen,
Leids Universitair Medisch Centrum:
Dr. A.J.M. de Craen
Academisch Medisch Centrum:
Dr. E. Richard
Universitair Medisch Centrum Utrecht:
Dr. W. Spiering
Erasmus Medisch Centrum:
Prof. dr. E.W. Steyerberg