Project
Afgesloten
2009

Vitamine G1; inzicht in relatie tussen woonomgeving en gezondheid, 2005-2009

Duur: 2005 - 2009

Uit epidemiologisch onderzoek op data 1988 is gebleken dat er een positieve relatie is tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving van mensen en indicatoren van zelfgerapporteerde mentale en fysieke gezondheid. Er is echter weinig bekend over de mechanismen achter deze relatie. Tevens is niet bekend of de relatie ook geldt voor het welzijn en gevoelens van veiligheid van mensen. In dit project zal de aard van de relatie nader worden bekeken, waarbij niet alleen de effecten op de gezondheid van mensen worden onderzocht, maar ook de effecten op welzijn en gevoelens van veiligheid. Hiernaast zullen de betrokken mechanismen sociale selectie, gezondheidsgedrag en blootstelling worden onderzocht. Dit onderzoek is onderdeel van een groter door NWO-GaMON gefinancierd onderzoeksprogramma genaamd ‘Vitamine G: effecten van groene ruimte op gezondheid, welzijn en gevoelens van veiligheid’.

Doel van het project is inzicht verkrijgen in de relaties tussen aspecten van de woonomgeving van mensen, met name het type en de hoeveelheid groene ruimte, en hun gezondheid, welzijn en gevoelens van veiligheid.

In dit project zal gebruik gemaakt worden van drie verschillende datasets die op individueel niveau zijn vastgelegd en landsdekkend zijn. De drie datasets bevatten informatie over de algemene gezondheid van mensen en bezoek aan de huisarts in de afgelopen 12 maanden (N=300 000); een aantal meer specifieke indicatoren van de ervaren gezondheid en gezondheidsgedrag (N=13 000) en gevoelens van veiligheid (N=90 000). Elke dataset bevat informatie over sociaal-economische en demografische kenmerken die als covariaten zullen worden gebruikt. Deze datasets die ruimtelijk gecodeerd, zijn zullen worden gecombineerd met een geografische dataset aangaande grondgebruik.

Inzicht in de mechanismen achter de relatie tussen groene ruimte, gezondheid en gevoelens van veiligheid is belangrijk voor het maken van beleid op het gebied van de ruimtelijke planning, gezondheidszorg en sociale veiligheid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NWO/Gammaonderzoek-Milieu
Projectpartners
Alterra, Landbouw Universiteit Wageningen