Project
afgesloten

VOICE Verpleegkundigen-Ouderen In ChemotherapiE

Duur: 2004 - 2008

Het project VOICE (2004-2008) richt zich op de communicatie tussen oncologieverpleegkundigen en oudere patiënten met kanker tijdens een contact waarin de patiënt wordt voorbereid op chemotherapie.

Aanleiding
Oudere patiënten met kanker onthouden minder dan een kwart van alle adviezen die verpleegkundigen geven tijdens het voorlichtingsgesprek over chemotherapie. Op welke manier geven verpleegkundigen voorlichting aan oudere patiënten met kanker die chemotherapie moeten ondergaan? In welke mate wordt de voorlichting afgestemd op de emotionele en informatiebehoeften van de patiënt? Kan de voorlichting zo worden gestructureerd en vormgegeven dat meer informatie beklijft en patiënten meer gevoel van controle krijgen?

Doel
Om tegemoet te komen aan de behoeften van de patiënt, ontwikkelt het Nivel binnen het project VOICE een communicatierichtlijn en training voor de voorlichting aan kankerpatiënten. De methode is eenvoudig toe te passen.


Methode
Door middel van observatie en analyse van video-opnamen van voorlichtingsgesprekken tussen verpleegkundigen en oudere patiënten met kanker (onder 150 verpleegkundigen verdeeld over 8 ziekenhuizen), en bijbehorende vragenlijsten, verkrijgen we inzicht in:
- wat oudere patiënten kunnen reproduceren van gegeven adviezen na een voorlichtingsgesprek over chemotherapie (‘recall van informatie’)
- de behoeften aan steun en informatie van ouderen die voor de eerste keer chemotherapie krijgen
- de mate waarin deze behoeften aansluiten op datgene wat daadwerkelijk in het gesprek door de verpleegkundige aan de orde wordt gesteld
- de signalen die oudere patiënten en hun naaste(n) tijdens het voorlichtingsgesprek geven en de wijze waarop verpleegkundigen hierop reageren


Op basis van video-opnamen en vragenlijsten ontwikkelen, trainen en implementeren van een interventie voor verpleegkundigen en patiënten ter bevordering van een patiëntgerichte voorlichting waarvan patiënten meer onthouden.


Resultaat
Een aangepast voorlichtingsprotocol voor ouderen in de vorm van een (digitale) voorlichtingsbrochure, waarmee minder informatie in één keer verstrekt en onthouden moet worden, meer voorlichting op maat wordt geboden.

Nemeting
In de nameting zullen de effecten van deze manier van voorlichten worden onderzocht. Primair wordt gekeken naar
1) de kwaliteit van de communicatie van de verpleegkundige
2) de volgende patiënten uitkomsten: inbreng van de patiënt, onthouden/kunnen reproduceren van informatie, angst en tevredenheid.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Koningin Wilhelmina Fonds- Nederlandse Kankerbestrijding