Project
afgesloten

Voorkeuren van patiënten voor medicatie voor Multiple Sclerosis en verklarende factoren van het voorschrijfgedrag van artsen in Duitsland en Groot-Brittannië.

Er zijn verschillende soorten medicijnen beschikbaar voor Multiple Sclerosis. Deze medicijnen verschillen van elkaar bijvoorbeeld in de manier van toediening, in de mate waarin zij bijdragen aan een reductie van de symptomen van MS en het optreden van bijwerkingen.
Dit onderzoeksproject richt zich op de voorkeuren van het gebruik van verschillende typen medicatie voor Multiple Sclerose (MS). Het onderzoek bestudeert de voorkeuren van zowel patiënten als artsen.
Het onderzoek vindt plaats in Duitsland en in Groot-Brittanië. Voorkeuren voor behandelingen worden achterhaald met behup van keuze-experimenten.
Dit onderzoek draagt bij aan inzicht in de besluitvorming van MS medicijnen door het bestuderen van overeenkomsten en de verschillen in de voorkeuren van patiënten en artsen voor MS medicatie.
In dit project werken we samen met
Institute for Medical Technology Assessment (iMTA)
Erasmus Universiteit Rotterdam