Project
afgesloten

Voorkomen en behandelen van orale mucositis bij patiënten met kanker: een project gericht op het ontwikkelen en toetsen van een richtlijn voor verpleegkundigen

Ontstekingen van het mondslijmvlies (orale mucositis) komen vaak voor bij patiënten die een vorm van kankertherapie ondergaan. Dit is voor deze patiënten een pijnlijk en belastend probleem. In Nederland is er echter nog geen evidence-based richtlijn gericht op (o.a.) verpleegkundigen over orale mucositis bij kankerpatiënten.
De belangrijkste vragen in dit project zijn: Welke wetenschappelijke evidentie is er op het terrein van preventie en verpleegkundige interventies bij orale mucositis van kankerpatiënten? Is de ontwikkelde richtlijn bruikbaar en haalbaar in de praktijk?
De voornaamste activiteiten in het project zijn: systematische beoordeling van bestaande richtlijnen omtrent orale mucositis bij kankerpatiënten; een meta-review van bestaande ‘systematic literature reviews’ op dit terrein; verwerken van de bestaande evidentie in een richtlijn in overleg met een expertpanel en het testen van deze ‘evidence-based’ richtlijn op bruikbaarheid op ziekenhuisafdelingen.
Dit project zal een evidence-based richtlijn opleveren evenals een wetenschappelijk artikel over de meta-review.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Tussen denken en doen
In dit project werken we samen met
Landelijke Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (drs. E. Poot), Verplegingswetenschappen (prof.dr. T. van Achterberg)