Project
afgesloten

Vragenbank voor CQ-index vragenlijsten

Door een toenemend aantal CQ-index vragenlijsten is het zowel voor onderzoekers als voor gebruikers van de CQ-index steeds moeilijker om overzicht te houden over de verschillende vragen die in CQI instrumenten worden gesteld. Er is behoefte aan een systeem waarin men snel, eenvoudig en systematisch kan zoeken in de grote set enquêtevragen.
Doel van het project is om een laagdrempelige vragenbank van CQI vragen op te zetten.
1) opstellen van een zoekstructuur;
2) vaststellen van technische specificaties waaraan het zoeksysteem moet voldoen;
3) toekennen van trefwoorden en kenmerken aan CQI vragen;
4) bouwen van database en zoeksysteem en systeem omzetten tot webapplicatie;
6) opstellen rapportage en handleiding.
De vragenbank zal uiteindelijk openbaar toegankelijk zijn via een webapplicatie. Aansluiting met www.patientervaring.nl wordt gezocht. Het project resulteert tevens in een handleiding voor het verdere beheer van de vragenbank door het CKZ.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Centrum Klantervaring Zorg (Diana Delnoij), Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO