Start
juni 2023

Wat is de bijdrage van openbare binnenruimtes aan de overdracht van respiratoire virussen, in het bijzonder SARS-CoV-2?

Duur: jun 2023 - mei 2024

Achtergrond

Er is onzekerheid over de mate waarin verschillende binnenruimtes bijdragen aan de overdracht van respiratoire virussen, in het bijzonder SARS-CoV-2. Dit belemmert besluitvorming over het juist inzetten van niet-farmaceutische interventies, zoals lockdowns, de avondklok, thuiswerken en het deels of geheel sluiten van publieke sectoren.
Hoewel dergelijke maatregelen effectief zijn gebleken in het terugdringen van het aantal SARS-CoV-2-infecties, blijft het lastig te voorspellen en kwantificeren hoeveel dergelijke maatregelen bijdragen aan de bestrijding van respiratoire virussen. De substantiële economische en maatschappelijke impact van de genoemde maatregelen bemoeilijkt het maken van een gedegen afweging van de impact en proportionaliteit van coronamaatregelen.

Doel

In dit project onderzoeken we:

  1. hoeveel verschillende publieke binnenruimtes bijdragen aan de algehele verspreiding van respiratoire infecties
  2. hoe locatiebeperkende maatregelen de verspreiding van respiratoire infecties, SARS-CoV-2 in het bijzonder, kunnen beperken

Methode

  1. Om de transmissierisico’s in binnenruimtes in te schatten ontwikkelen we wiskundige modellen die we vervolgens gebruiken op de locatiespecifieke data van uitbraakclusters.
  2. Om inzicht te krijgen in de tijdbesteding op locaties gebruiken we mobiliteitsgegevens, in stochastische individual-based transmissiemodellen, tezamen met de transmissierisico’s.
  3. Voor model fitting passen we Bayesiaanse inferentie toe.

Resultaten

We bieden kwantitatief inzicht in de bijdrage die verschillende typen binnenruimtes leveren aan overdracht van SARS-CoV-2. Ook bieden we kwantitatief inzicht in de impact van niet-farmaceutische maatregelen om de tijdsbesteding van mensen in de openbare ruimtes te verminderen, en het effect hiervan op de overdracht van SARS-CoV-2. De uitkomsten verwerken we in wetenschappelijke artikelen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Wageningen Universiteit; GGD Amsterdam; Universiteit van Amsterdam; Technische Universiteit Delft