Project
afgesloten

Wat kan de Nederlandse eerstelijnszorg leren van andere Europese landen?

Dit project is er op gericht om inzicht te verkrijgen in de bruikbaarheid van informatie en organisatie- en financieringsmodellen uit andere Europese landen over de organisatie en financiering van de eerstelijnszorg, inclusief thuiszorg, voor de Nederlandse eerstelijnszorg. Tevens dient het om na te gaan of de in dit project gehanteerde werkwijze om internationaal verkregen kennis en inzichten voor Nederland toegankelijk en bruikbaar te maken effectief is.
Wat kan de Nederlandse eerstelijnszorg leren van andere Europese landen?
Het project gebruikt de resultaten van twee Europese studies (PHAMEU en EURHOMAP). Daarnaast zullen interviews met Nederlandse belanghebbenden in de eerstelijnszorg en een conferentie op uitnodiging moeten uitwijzen in hoeverre deze organisatie en financieringsmodellen een bruikbaar alternatief vormen vanuit zowel professioneel, patiënt als beleidsperspectief.
Dit project zal resulteren in een conferentie op uitnodiging en een kennissynthese over de voor Nederland bruikbare organisatie en financieringsmodellen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw