Project
afgesloten

Web-based tailored information and question prompt for enhancing counselee participation and outcome; a RCT in breast cancer genetic counseling

Voorlichting tijdens erfelijkheidsadvisering verloopt over het algemeen op een standaard manier, terwijl adviesvragers wel verschillen in vragen en behoeften. Adviesvragers kunnen worden voorbereid op erfelijkheidsvoorlichting door van tevoren op hen toegesneden informatie te ontvangen en hen ertoe aan te moedigen vragen te formuleren.
Vergroot web-based, op het individu afgestemde voorlichting voorafgaand aan erfelijkheidsadvisering de participatie van adviesvragers?
Honderd adviesvragers krijgen de standaard informatie toegestuurd voorafgaand aan het consult. Honderd anderen krijgen toegang tot op het individu toegesneden informatie via internet (e-Info geneca). Deze e-Info zal dezelfde informatie bevatten als de folder, met daarbovenop extra (medische en psychosociale) informatie, alsook een expliciet verzoek om minimaal vijf vragen te formuleren. De informatie die wordt aangeboden zal worden afgestemd op de specifieke behoeften van de adviesvrager.
Een richtlijn voor het verstrekken van erfelijkheidsadvies op maat.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Koningin Wilhelmina Fonds - Nederlandse Kankerbestrijding
In dit project werken we samen met
afdeling Medische Genetica, Universitair Medisch Centrum Utrecht, dr. M. Ausems