Project
afgesloten

Welke informatie over kwaliteit van zorgen willen burgers krijgen en is deze informatie beschikbaar op internet?

Het overheidsbeleid is erop gericht dat burgers een steeds grotere rol krijgen ten aanzien van hun gezondheid en ziekte. Het maken van eigen keuzen voor een behandeling of zorgverlener hoort daarbij. Hiervoor moeten mensen kunnen beschikken over voldoende, begrijpelijke en relevante informatie die bovendien makkelijk te vinden is.

1. Aan welke informatie over kwaliteit van zorg hebben burgers behoefte?
2. Welke van deze informatie willen burgers via internet kunnen vinden of aangereikt krijgen?
3. Welke informatie over de kwaliteit van zorg is op dit moment beschikbaar via internet?

Via desk research, raadpleging van patiëntenorganisaties en een tweedaagse bijeenkomst met ongeveer 30 burgers (BurgerPlatform) bepalen we aan welke kwaliteitsinformatie burgers behoefte hebben. De uitkomsten toetsen we in een vragenlijst onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Daarnaast brengen we in kaart welke informatie beschikbaar is op internet.

Op basis van de resultaten kan de informatievoorziening over kwaliteit van zorg verbeterd worden zodat de informatie beter aansluit bij de behoeften van burgers. Dit draagt bij aan het vergroten van de transparantie over de kwaliteit van zorg. Uiteindelijk moeten mensen hierdoor beter in staat zijn om te beslissen over de zorg die ze willen krijgen en van wie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW