afgesloten
Wensen en behoeften van huisartsenopleiders.
In het kader van de landelijke vernieuwingsplannen voor de huisartsenopleiding wil de LHOV (Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging) inzicht krijgen in de wensen en behoeften die huisartsopleiders (HAO’s).
De LHOV wil naast haar eigen ideeën en vermoedens omtrent de wensen van huisartsopleiders ook gebruikmaken van de ervaringen van haar leden. De wensen van opleiders zullen de kwaliteitseisen van de opleiding verder nuanceren, omdat zij aangeven waar opleiders zelf in (bij)geschoold willen worden. Verder maken zij duidelijk welke materiële en immateriële randvoorwaarden een rol spelen bij het werk van een opleider, zoals facilitering van de huisartspraktijk en feedback op eigen functioneren als opleider. Ook de samenwerking en ondersteuning vanuit de instituten huisartsgeneeskunde en de afstemming van opvattingen over leren en onderwijzen wordt inzichtelijk.
Het onderzoek geeft antwoord op de volgende algemene vraag:
Wat zijn de wensen en behoeften van huisartsopleiders?
Deze vraag kan verder genuanceerd worden, namelijk wat zijn hun wensen en behoeften wat betreft:
- hun eigen professionalisering als opleider, niet alleen medisch-inhoudelijk, maar ook betreffende de wijze van leren en onderwijzen;
- de samenwerking met en ondersteuning van de universitaire instituten voor huisartsgeneeskunde;
- de facilitering van de eigen praktijk om hun opleiderstaak goed te kunnen verrichten;
- de ondersteuning door de LHOV.
Het voorgestelde onderzoek zal gebruikmaken van verschillende gegevensbronnen:
- literatuurstudie
- mondelinge interviews met huisartsopleiders
- schriftelijke vragenlijst onder een steekproef van huisartsopleiders
Het onderzoek geeft inzicht in de aard en wijze waarop de huisartsopleiders begeleid en ondersteund willen worden om hun functie als opleider goed te kunnen uitvoeren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV)