Project
afgesloten

Werkbelasting van huisartsen: een analyse op basis van gegevens uit 34 landen

Internationaal gezien hoge werkbelasting van huisartsen
Wat is de werkbelasting van Nederlandse huisartsen in internationaal perspectief? Wat zijn de achtergronden van verschillen in werkbelasting? Wat zijn de gevolgen van hogere werkbelasting? Hoe is de werkbelasting van Nederlandse huisartsen de afgelopen decennia veranderd?
Secundaire analyse van gegevens verzameld in het EU project QUALICOPC
Dit onderzoek beoogt de implicaties van een grote Europese studie voor de Nederlandse situatie te beschrijven met focus op werkbelasting.
Dit project wordt gesubsidieerd door
LHV
In dit project werken we samen met
RIVM (Michael van den Berg)