Project
afgesloten

Werkconferentie ‘Het versterken van gezondheidszorgonderzoek in Europa’

In het licht van de gemeenschappelijke problemen die veel Europese gezondheidszorgsystemen hebben, is internationaal vergelijkend gezondheidszorgonderzoek ‘health services research’ van groot belang. Zo kunnen beleidsmakers immers beter onderbouwde keuzes maken op basis van ervaringen in andere landen.
De volgende vragen staan centraal: 1) hoe kan het niveau van internationale vergelijkingen in gezondheidszorgonderzoek verhoogd worden; 2) hoe kunnen nationale besluitvormers gemakkelijker internationale onderzoeksresultaten gebruiken; en 3) hoe kunnen we de internationale gemeenschap op dit terrein versterken?
Het dagprogramma zal rondom bovenstaande thema’s worden opgebouwd, bijvoorbeeld met sessies over het afstemmen van kennisagenda’s in Europa. De conferentie richt zich op zowel beleidsmakers als gezondheidszorgonderzoekers.
De werkconferentie kan tot een beter begrip leiden van de mogelijkheden en beperkingen van internationaal vergelijkend onderzoek. De voornaamste lessen en aanbevelingen zullen worden samengevat in een beleidsbrief en wetenschappelijk artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Conference Grant EU Health Programme 2008-2013