Project
afgesloten

Werken met een chronische longaandoening

Het bestaande onderzoek naar longaandoeningen en werk is beperkt, vaak gebaseerd op kleine groepen en redelijk gedateerd. Een kwantitatief overzicht van de arbeidssituatie van mensen met astma en COPD in vergelijking met de algemene bevolking is gewenst.
- Hoe is de arbeidssituatie van mensen met astma of COPD in Nederland? En hoe verhoudt die zich tot de arbeidssituatie onder de Nederlandse beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar) als geheel?
- Hoe komt het dat sommige mensen met astma of COPD wel werk hebben en anderen niet?
- Welke kansen op werk zien mensen met astma of COPD zelf en wat is er volgens hen nodig om de kansen op werk(behoud) te vergroten?
-Analyse van relevante microdatabestanden aanwezig bij het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.
-Secundaire analyses data Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
Inzicht in de aard en omvang van de problematiek rond arbeidsdeelname bij mensen met astma of COPD
Dit project wordt gesubsidieerd door
Astma Fonds