Project
Start
mei 2021

Werkgeversenquete 2021 ten behoeve van capaciteitsraming

Duur: mei - nov 2021

Het Capaciteitsorgaan brengt elke drie jaar adviezen uit over de opleidingsinstroom van verschillende (medische vervolg)opleidingen. Hiervoor moeten verschillende aspecten van het huidige en toekomstige aanbod en de vraag naar de beroepsgroepen worden ingeschat.

Doel
Het verkrijgen van zicht op de huidige en toekomstige personeelsbehoefte van werkgevers in de zorg, welk functiemixbeleid zij beogen te voeren, en wat daarvan de consequenties zullen zijn voor de arbeidsmarkt van de betreffende beroepsgroepen. In het bijzonder kijken we naar de rol van verpleegkundig specialisten en physician assistants om inzicht te krijgen in ontwikkelingen rond taakherschikking.

Aanpak
In dit onderzoek bevragen we werkgevers uit verschillende sectoren door middel van een enquête. Het gaat om de volgende sectoren: ziekenhuiszorg, huisartsenzorg (praktijken en gezondheidscentra, maar ook huisartsenposten), gehandicaptenzorg, ambulancezorg en ouderenzorg.

Beoogd resultaat
De resultaten worden gepresenteerd in een rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan