Project
afgesloten

Zelfmanagement van functionele achteruitgang bij ouderen: project LIFE

Dat onze populatie vergrijst en ontgroent en we voor grote uitdagingen staan binnen de gezondheidszorg is niet nieuw. Een transformatie naar een proactief systeem, ondersteuning door technologie en zelfmanagement worden regelmatig als oplossingen aangedragen. LIFE speelt hierop in en richt zich op het ontwikkelen en testen van een technologie ondersteund intelligent zelfmanagement programma voor ouderen voor het ontwikkelen van een fysiek actieve levensstijl. LIFE wordt in een iteratief proces met ouderen ontwikkeld. Omdat iedereen ouder worden anders beleefd, andere behoeftes, voorkeuren en doelen heeft, staat de ontwikkeling van een intelligente coach voor gepersonaliseerde ondersteuning centraal. Zelfmanagement m.b.t. actieve levensstijl vraagt samenwerking tussen zorg, welzijnsdiensten en de patiënt/cliënt. Om blijvende implementatie te ondersteunen ontwikkeld LIFE business modellen en business cases. Het project is onderdeel van CCTR.

Doel van dit project is het ontwikkelen, implementeren en testen (proof-of-concept) van een multi-module, door technologie ondersteund zelfmanagement (eHealth) programma voor ouderen met functionele achteruitgang dat hen kan ondersteunen om actief te blijven.

Een iteratief sociotechnische benadering met verschillende cycli van ontwikkeling en testen van het beoogde product. Een sociotechnische aanpak betekent dat de eindgebruikers continu betrokken zijn in het proces van het achterhalen van gebruikerseisen en het selecteren en testen van bestaande diensten. De uiteindelijke test van LIFE wordt uitgevoerd binnen de living labs die gecreëerd worden binnen het eerstelijns CCTR project ‘eLabEL’.

Een technologie-ondersteund zelfmanagement programma voor ouderen, voor het ontwikkelen van een fysiek actieve levensstijl.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Universiteit Twente
TNO
Universiteit Maastricht
4 MKB bedrijven (Roessingh Research & Development, Inertia, Gociety en Sananet)