Project
afgesloten

Zij-instroom in de erkende medische vervolgopleidingen

Ten behoeve van het Capaciteitsplan 2013 is een actualisering nodig van zij-instroom in de medische vervolgopleidingen.
1. Hoeveel aios zijn opnieuw in de erkende medische vervolgopleidingen ingestroomd die eerder in een andere vervolgopleiding geregistreerd waren maar deze dus niet hebben afgemaakt, per instroomjaar per ontvangende vervolgopleiding?;
2. Wat is de relatie tussen het totaal aantal beschikbare opleidingsplaatsen en de instroom van eerdere aios/ eerdere specialisten?
3. Wat is de invloed van zij-instroom op de raming voor het aantal studenten dat de initiële opleiding geneeskunde volgt?
Data van de registratiecommissies wordt verzameld en geanalyseerd. Specifieke analyses vinden plaats ter bepaling van de zij-instroom van ontvangen en donerende specialisaties. De rendementsparameters in verschillende ramingsmodellen voor de medisch specialisten worden opnieuw bekeken.
Nader inzicht in het zij-instroom in de medisch specialistische vervolgopleidingen en nadere bepaling van het effect hiervan op de rendements-parameters in het capaciteitsramingsmodel en opleidingsadvies voor 2013.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan