Project
afgesloten

Zorg ‘op maat’; beter aansluiten bij de gezondheidsvaardigheden van patiënten

Binnen de zorg wordt weinig rekening gehouden met verschillen in gezondheidsvaardigheden van patiënten. In deze kennisvraag wordt nagegaan wat hier de belemmeringen voor zijn. Verder wordt inzicht gegeven in methoden en hulpmiddelen om zorg beter af te stemmen op gezondheidsvaardigheden. Wat kunnen zorgverleners en zorginstellingen doen om zorg beter aan te laten sluiten bij de gezondheidsvaardigheden van hun patiënten?

Wat zijn barrières die zorgverleners en organisaties ervaren bij de implementatie van beleid, wetenschappelijke inzichten en hulpmiddelen op het gebied van gezondheidsvaardigheden?

Middels een internationale literatuurstudie en focusgroepen/interviews worden de onderzoekvragen beantwoord.

Inzicht in barrières in de praktijk en bestaande methoden en hulpmiddelen om zorg beter aan te laten sluiten bij verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS