Project
afgesloten

Zorgmijden. Wat is de invloed van het eigen risico op het opvolgen van verwijzingen naar de medisch specialist?

Duur: december 2016 - juni 2017

In de periode 2010-2013 is zowel het eigen risico als het percentage mensen dat een verwijzing naar de medisch specialist niet opvolgt sterk gestegen.
Wat is de invloed van het eigen risico op het niet opvolgen van verwijzingen naar medisch specialistische zorg en wat de ernst is van het niet opvolgen van deze verwijzingen?
We ontwikkelen een methode om de ernst van het zorgmijden vast te stellen op basis van verwijsdiagnoses. Aan de hand van huisartsenverwijzingen uit de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en declaraties van specialistische zorg van Vektis kunnen we dan bekijken hoe ernstig het zorgmijden is.
Met deze kennisvraag willen we een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag of het eigen risico een sturend instrument is dat overbodige zorgkosten remt, of dat het leidt tot het niet of te laat ontvangen van medisch noodzakelijke zorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS