Project
afgesloten

Zorgpad rond de oudere patiënt met prostaatkanker

Duur: maart 2014 - juni 2016

Bij de zorg voor oudere prostaatkankerpatiënten met een complexe zorgvraag is een ziekte overstijgende aanpak nodig. Niet de aandoening maar de patiënt moet centraal staan. Dit zou bereikt kunnen worden door de huisarts een grotere rol te geven in de nazorg voor kanker
Doel van het project is om een nieuw zorgpad voor oudere prostaatkankerpatiënten met een complexe zorgvraag te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren.
Er wordt een nieuw zorgpad ontwikkeld voor oudere patiënten met prostaatkanker. Dit wordt uitgetest in 4 huisartspraktijken. Aan het einde vindt een procesevaluatie plaats tezamen met effectmeting om succes van dit zorgpad te bepalen.
Nazorg voor patiënten met prostaatkanker met een complexe zorgvraag wordt beter, door betere afstemming tussen zorgverleners en een nauwere betrokkenheid van de patiënt zelf.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF
In dit project werken we samen met
Meander MC
RU Nijmegen
REshape Innovation Centre, UMC St Radboud