Project
Afgesloten
2015

Zorgverzekeringsmarkt 2015: imago en vertrouwen in relatie tot gedrag

Duur: juli - dec 2015

Doel
In kaart brengen van de relatie tussen het beeld dat verzekerden hebben van zorgverzekeraars en hun gedrag op de zorgverzekeringsmarkt.
Het beeld dat verzekerden van zorgverzekeraars hebben definiëren we in dit onderzoek als een combinatie van imago en vertrouwen.

Methode
Om de relatie tussen het beeld dat verzekerden van zorgverzekeraars hebben en hun gedrag op de zorgverzekeringsmarkt te onderzoeken, wordt een vragenlijst ontwikkeld die zal worden afgenomen onder zowel leden van het Verzekerdenpanel, waaraan verzekerden van VGZ deelnemen, als het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Hierdoor kan onderzocht worden hoe verzekerden van Coöperatie VGZ en verzekerden van andere grote zorgverzekeraars denken over hun eigen verzekeraar en andere zorgverzekeraars en kan de relatie tussen het beeld dat verzekerden hebben en hun gedrag op de zorgverzekeringsmarkt worden onderzocht.

Resultaat
De resultaten worden openbaar gepubliceerd in een rapport en een artikel en zullen worden gepresenteerd aan VGZ.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VGZ Zorgverzekering