Projecten

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met een onderzoeksvoorstel. Na honorering voeren we het project uit. De resultaten van elk project publiceren we openbaar.

Nivel-projecten

We hebben onze projecten ingedeeld in lopende en reeds afgesloten projecten. De projecten zijn chronologisch (terugwerkend) geordend. Met de zoekfunctie - typ (een deel van) de titel in - kunt u een project direct vinden.

ConsensusLopende projecten

De verzameling lopende projecten bestaat uit alle onderzoeksprojecten waarvan ofwel geen einddatum is, dit zijn langlopende / doorlopende projecten, ofwel projecten waarvan de einddatum in de toekomst ligt.

ConsensusAfgesloten projecten

De categorie afgesloten projecten bevat alle projecten waarvan de sluitingsdatum in het verleden ligt en dus 'officieel' zijn afgesloten. Dit kunnen ook projecten zijn die later in de vorm van een vervolgproject opnieuw zijn 'opengesteld’.

Kennis delenInformatie op de projectpagina's

Van elk onderzoeksproject van het Nivel is een projectpagina beschikbaar, met daarin informatie over de aanleiding voor het aangaan van het project, de doelen, de gebruikte methoden, de betrokken Nivel-onderzoekers, de samenwerkingspartners, de subsidieverstrekker(s)en de (beoogde) resultaten. Ook lichten we toe hoe deze (beoogde) resultaten kunnen meehelpen de zorg beter te maken, door ze in te zetten in beleidsvraagstukken en/of in de zorgverlening.

Nivel Kenniscentrum. Projecten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-07-2021; geraadpleegd op 18-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/projecten-0