Publicatie

Publicatie datum

Agenda voor een betere jeugdzorg.

Friele, R., Hageraats, R. Agenda voor een betere jeugdzorg. Sociale Vraagstukken: 2018, 28-2-2018
Lees online
De Jeugdwet (sinds januari 2015) en de decentralisatie van de jeugdzorg moeten ervoor zorgen dat jeugdigen en hun ouders zorg op maat krijgen. Uit de Eerste evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat de beoogde transformatie naar een effectiever stelsel nog niet is gerealiseerd. (aut. ref.)