Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de registratie van oefentherapeuten: peiling 1 januari 2014.

Hassel, D.T.P. van, Kenens, R.J. Cijfers uit de registratie van oefentherapeuten: peiling 1 januari 2014. Utrecht: NIVEL, 2015.
Achtergrond werkzamen
 Per 1 januari 2014 zijn er gebaseerd op de gewogen resultaten, 1661 werkzame oefentherapeuten; een toename van 5,9% t.o.v. 2012.
 Van deze groep is 56% oefentherapeut Cesar en 44% oefentherapeut Mensendieck.
 Van de werkzame oefentherapeuten is 91% een vrouw.
 De gemiddelde leeftijd van oefentherapeuten is 43,1 jaar
 Van de oefentherapeuten is:
o 85% werkzaam in een zelfstandig gevestigde praktijk
o 13% werkzaam in een instelling
o 2% werkzaam in zowel een zelfstandig gevestigde praktijk als een instelling
 Een oefentherapeut werkt gemiddeld 31,7 uur per week Werkzamen in zelfstandig gevestigde praktijken
 Oefentherapeuten in praktijken werken gemiddeld 32,1 uur per week
 Praktijkhouders hebben een werkweek van gemiddeld 32,7 uur, voor praktijkmedewerkers is dit 26,8 uur

Werkzamen in instellingen
 Gebaseerd op alleen de responsgroep werkt het grootste deel van de oefentherapeuten in instellingen in een verpleeg-/verzorgingshuis (45%).
 Gemiddeld werken oefentherapeuten in instellingen 26,8 uur per week

Regionale spreiding werkzamen
 Nederland telt 9,9 oefentherapeuten per 100.000 inwoners

Pas afgestudeerde oefentherapeuten
 Aan de enquête deden 54 oefentherapeuten mee, die in 2012 of 2013 hun diploma voor de opleiding oefentherapie behaalden.
 Hiervan heeft 72% de opleiding Cesar afgerond en 28% de opleiding Mensendieck.
 Het gemiddelde rapportcijfer voor de aansluiting van hun huidige functie op de opleiding is een 7,2.