Publicatie

Publicatie datum

De relatie tussen praktijkorganisatie en praktijkomvang?

Maas, J., Berg, M.J. van den, Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. De relatie tussen praktijkorganisatie en praktijkomvang? Huisarts en Wetenschap: 2005, 48(10), 499-503
Doel: Onderzoeken of er een verband is tussen het aantal patiënten per fulltime equivalente huisarts (fte) en organisatiekenmerken van de praktijk (instroommanagement, taakdelegatie en andere tijdsbesparende maatregelen). Methoden: Regressieanalyse op data van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk (NS2).Resultaten: Iets meer dan eenderde van de huisartsen heeft ongeveer tweeduizend patiënten per fte, eenvijfde heeft ongeveer drieduizend patiënten per fte. De meeste organisatiekenmerken houden geen verband met het aantal patiënten, maar de huisartsen met meer patiënten hebben vaker een praktijkassis-tent die zelfstandig adviezen geeft. Verrassend is dat de huisartsen met minder patiënten relatief meer uren assistentie hebben.Conclusie Het aantal patiënten per fulltime equivalente huisarts hangt nauwelijks samen met de wijze waarop de praktijk is georganiseerd. Alleen in praktijken waar assistenten zelfstandig adviezen geven, hebben de huisartsen significant meer patiënten per fte.
Gegevensverzameling