Publicatie

Publicatie datum

Deskundigheidsbevordering alleen is niet genoeg.

Poortvliet, P., Veer, A. de, Bolle, F. Deskundigheidsbevordering alleen is niet genoeg. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2006, 116(11/12), 44-45
Uit een peiling onder het Panel Verpleegkundigen & Verzorgenden blijkt dat 82 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden ‘iets’ aan deskundigheidsbevordering doet. Tegelijkertijd zijn er signalen dat een gebrek aan kwaliteit van het handelen deels terug te voeren is op onvoldoende deskundigheid. Dit wordt niet zonder meer verholpen door meer kennis aan te bieden. Cruciaal is coaching en ondersteuning bij de toepassing van kennis. (aut. ref.)