Publicatie

Publicatie datum

Een blik op onderzoek: respons in onderzoek onder migrantengroepen.

Devillé, W. Een blik op onderzoek: respons in onderzoek onder migrantengroepen. Phaxx: 2013, 20(4), 18
Lees online
Wanneer je onderzoek opzet, wil je dat er voldoende respondenten aan je onderzoek meedoen volgens bepaalde insluitings- en uitsluitingscriteria. In kwantitatief onderzoek verwacht men dat de respons minimaal
een zeker percentage bedraagt van de steekproef uit de onderzoekspopulatie. Je wilt tevens dat deze respondenten zo representatief mogelijk zijn voor die populatie of groep.
Of je wilt bijvoorbeeld een representatief panel samenstellen dat je geregeld kan benaderen om informatie te vragen over bepaalde onderwerpen. In kwalitatief onderzoek wil je vaak een zo gevarieerd mogelijke samenstelling van je respondenten. Zodat alle mogelijke belangrijke factoren die een invloed kunnen
hebben op het onderwerp onder de respondenten terug te vinden zijn. Of je wilt anderzijds voldoende respondenten verzamelen voor een discussiegroep. Ook daar heeft men dan bepaalde, meer beperkte aantallen als ideale grootte van een groep voor ogen. (aut. ref.)