Publicatie

Eerstelijn 'psychiatriseert'.

Verhaak, P. Eerstelijn 'psychiatriseert'. Psy: 2008(1), 36-37
Lees online
Patiënten zijn er niet bij gebaat als hulpverleners in de eerste lijn hun problemen door een ‘psychiatrische bril’ bekijken. Dat dreigt te gebeuren als specialistische ggz in de eerste lijn wordt aangeboden. Met als gevolg een eenzijdige of onnodige behandeling. (aut. ref.)