Publicatie

Publicatie datum
Feitenblad Consumentenpanel Gezondheidszorg: Meer dan de helft van de verzekerden vindt kiezen zorgverzekering belangrijk.
Schors, W. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad Consumentenpanel Gezondheidszorg: Meer dan de helft van de verzekerden vindt kiezen zorgverzekering belangrijk. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Zes op de tien verzekerden vindt het kiezen van een zorgverzekering belangrijk. Verzekerden die wel zijn gewisseld geven significant vaker aan de keuze de moeite waard te vinden dan verzekerden die niet zijn gewisseld (65% vs. 43%). Ook vinden zij de keuze significant makkelijker dan niet wisselaars (26% vs. 19%).
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht