Publicatie

Publicatie datum
Feitenblad Consumentenpanel Gezondheidszorg: We zijn positief over de bejegening door onze huisarts in Nederland.
Schors, W. van der, Brabers, A., Hoefman, R., Jong, J. de. Feitenblad Consumentenpanel Gezondheidszorg: We zijn positief over de bejegening door onze huisarts in Nederland. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Hoe ervaren patiënten in Nederland het contact met hun huisarts? We rapporteren hier kort over de bejegening door huisartsen volgens hun patiënten. We gaan in op de beschikbare tijd, de mogelijkheid tot het stellen van vragen, het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken en het samen beslissen tijdens een consult met de huisarts.
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht