Publicatie

Publicatie datum

Functiedifferentiatie binnen de verzorging: meningen en ervaringen van verzorgenden over de introductie van nieuwe en vernieuwde functies.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Poortvliet, E.P. Functiedifferentiatie binnen de verzorging: meningen en ervaringen van verzorgenden over de introductie van nieuwe en vernieuwde functies. Verpleegkunde: 2004, 19(2), 99-108
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in wat verzorgenden in Nederland vinden van functiedifferentiatie in relatie tot het creëren van doorstroommogelijkheden en de kwaliteit van zorg. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in vier soorten functiedifferentiatie: specialiseren, werken met aandachtsgebeiden, functies aan 'de onderkant' en functies aan 'de bovenkant' van het beroep. Een landelijke representatieve groep van 273 verzorgenden heeft een voorgestructureerde vragenlijst ingevuld. De verzorgenden werkten in de thuiszorg, verpleeghuizen, en verzorgingshuizen. Verzorgenden verwachten dat zijzelf weinig baat hebben bij functiedifferentiatie, en dat zij ook weinig nadelen daarvan ondervinden. Verzorgenden zien het dus niet als een mogelijkheid voor extra doorstroommogelijkheden. Een minderheid ziet wel voordelen in specialiseren of het werken met aandachtsgebieden, vooral omdat men zich dan vakinhoudelijk kan ontwikkelen. Een meerderheid verwacht dat de kwaliteit van zorg verbetert door te specialiseren of te werken met aandachtsgebieden. Degenen die ervaring hebben met deze vorm van functiedifferentiatie bevestigen dat de zorg is verbeterd. Verzorgenden zijn minder positief over functiedifferentiatie aan de onderkant en bovenkant van het beroep. Functiedifferentiatie zal door verzorgenden veelal niet aangegrepen worden als kans om 'hogerop' te komen, maar wel als een kans om zichzelf te ontwikkelen. Verzorgenden kijken anders naar functiedifferentiatie dan verpleegkundigen. In het beleid moet rekening gehouden worden met deze verschillen. (aut.ref.)