Publicatie

Publicatie datum

Green space, urbanity and health: how strong is the relation?

Maas, J., Verheij, R.A., Groenewegen, P.P., Vries, S. de, Spreeuwenberg, P. Green space, urbanity and health: how strong is the relation? Journal of Epidemiology & Community Health: 2006, 60(7), 587-592
Mensen die in een omgeving wonen met meer groen voelen zich gezonder dan mensen in een omgeving met minder groen. Bij mensen met een lagere opleiding, ouderen en jeugdigen is dit verband sterker; mogelijk komt dat doordat zij meer tijd thuis doorbrengen.

Groen draagt positief bij aan de ervaren gezondheid van mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek naar de Gezondheidszorg NIVEL, in samenwerking met onderzoeksinstituut Alterra (Wageningen Universiteit en Researchcentrum). Deze onderzoeksresultaten zijn in juli 2006 gepubliceerd in het Journal of Epidemiology and Community Health (JECH). Het onderzoek maakt deel uit van het NIVEL-onderzoeksprogramma Vitamine G, dat gesubsidieerd wordt door NWO (Maatschappij- en Gedragswetenschappen).

In het onderzoek zijn resultaten van de Tweede Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartsenpraktijk (NS2) gecombineerd met een bestand met grondgebruikgegevens van Alterra. Hierin staat voor heel Nederland beschreven wat het dominante type grondgebruik is per vierkant van 25 bij 25 meter.
Aan meer dan 270.000 mensen is gevraagd wat ze zelf van hun gezondheid vonden. Het blijkt dat mensen zich gezonder voelen naarmate er in een straal van 3 km rond hun huis meer groen is. Hierbij is gecorrigeerd voor sociaal-demografische achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, en voor de stedelijkheid van de woonomgeving.
Al vaker geconstateerde gezondheidsverschillen tussen platteland en stad zijn voor een deel toe te schrijven aan het verschil in groen tussen beide gebieden. Oftewel: mede omdat er minder groen is in steden, voelen mensen die daar wonen zich ongezonder dan mensen die buiten de stad wonen.
NIVEL-onderzoekers Robert Verheij en Jolanda Maas: “Groen is méér dan een luxe product, er komen steeds meer aanwijzingen dat het daadwerkelijk gezondheidsbevorderend werkt. Beleidsmakers die gezondheidsoverwegingen willen meenemen in de ruimtelijke planning, zouden dan ook plaats in moeten ruimen voor groene ruimte in de woonomgeving. Dat is vooral belangrijk voor de gezondheid van ouderen, jeugdigen en mensen met een lagere sociaal-economische status.”
Gegevensverzameling