Publicatie

Publicatie datum
Growing up with a chronic condition: challenges for self-management en self-management support = Opgroeien met een chronische aandoening: uitdagingen voor zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning.
Sattoe, J.N.T. Growing up with a chronic condition: challenges for self-management en self-management support = Opgroeien met een chronische aandoening: uitdagingen voor zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2015.