Publicatie

Publicatie datum
Ideeën van verzekerde over hun rol bij de aanpak van administratieve fouten en fraude binnen de gezondheidszorg: verslag van een Burgerplatform.
Holst, L., Brabers, A., Esch, T. van, Jong, J. de. Ideeën van verzekerde over hun rol bij de aanpak van administratieve fouten en fraude binnen de gezondheidszorg: verslag van een Burgerplatform. Utrecht: Nivel, 2018.
Download de PDF
In april 2018 hebben de bewindspersonen van VWS het programmaplan Rechtmatige zorg 2018-2021 – aanpak van fouten en fraude in de zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel van deze aanpak is een forse vermindering van administratieve fouten en fraude in de zorg. Hierbij is volgens de bewindspersonen de inzet van alle partijen onmisbaar. Een belangrijke vraag van het ministerie van VWS was welke rol verzekerden kunnen hebben bij de aanpak van administratieve fouten en fraude binnen de gezondheidszorg.
Om inzicht te krijgen in welke ideeën verzekerden zelf hebben over hun rol bij de aanpak van administratieve fouten en fraude, is een Burgerplatform georganiseerd. Dit is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Aan het Burgerplatform namen 16 verzekerden deel, allen lid van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Tijdens het Burgerplatform is in presentaties, groepsopdrachten en groepsdiscussies, onder andere, ingegaan op de verantwoordelijkheid van verschillende partijen, de rol van verzekerden, en het controleren van zorgnota’s. (aut. ref.)
Auteurs (4) van deze publicatie:
A.E.M. (Anne) Brabers
Onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht