Publicatie

Publicatie datum

Individuele professionalisering van verpleegkundigen: aandacht voor dit proces in hogescholen en regionale opleidingscentra in beeld gebracht.

Speet, M., Francke, A.L. Individuele professionalisering van verpleegkundigen: aandacht voor dit proces in hogescholen en regionale opleidingscentra in beeld gebracht. Vakblad voor Opleiders in de Gezondheidszorg: 2003(3), p. 3-8
Verpleegkunde studenten op regionale opleidingscentra (ROC's) worden minder gestimuleerd om een professionele visie op de aard en het belang van hun beroep te ontwikkelen (individuele professionalisering), dan verpleegkunde studenten op hogescholen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder docenten van verpleegkundige beroepsopleidingen, in opdracht van NU'91. Regionale opleidingscentra besteden ook minder aandacht dan hogescholen aan "evidence based werken", het gebruik van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkundige praktijk. Verder krijgen verpleegkunde studenten op hogescholen meer training in reflecteren, beargumenteren en verantwoorden van het eigen handelen. Hogescholen moeten verpleegkundigen op HBO-niveau afleveren, aan regionale opleidingscentra studeren verpleegkundigen op MBO-niveau af. Enig verschil is dan ook te verwachten en wenselijk. Dit neemt niet weg dat de docenten van de ROC's negatiever zijn over de vaardigheden van hun (afgestudeerde) studenten bij het reflecteren op de eigen rol, motivatie, handelingen en beslissingen in de zorgverlening.