Publicatie

Publicatie datum
Methodologische verantwoording ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarkt-vraagstukken huisartsenzorg’: Een methodologische verantwoording bij de factsheets naar de inventarisatie van huisartsenzorg in 20 arbeidsmarktregio’s zoals gepublice...
Nivel, Prismant, Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Methodologische verantwoording ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarkt-vraagstukken huisartsenzorg’: Een methodologische verantwoording bij de factsheets naar de inventarisatie van huisartsenzorg in 20 arbeidsmarktregio’s zoals gepubliceerd in 2019. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Deze notitie bevat de methodologische verantwoording voor een 20-tal factsheets die zijn gemaakt in opdracht van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). De factsheets zijn gebaseerd op gegevens die verzameld zijn in het kader van het onderzoek dat Nivel en Prismant in het najaar van 2018 uitvoerde voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de landelijke huisartsenvereniging (LHV), zie: https://www.nivel.nl/nl/publicatie/balans-vraag-en-aanbod-huisartsenzorg.

Aan deze factsheets ging een pilotstudie vooraf die in opdracht van SSFH, ROS Robuust en Transvorm is uitgevoerd in de zomer van 2108 in acht (AZW)arbeidsmarktregio’s te weten Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Zeeland, Rotterdam Rijnmond, Zaanstreek-Waterland en Groot Amsterdam. Deze factsheets zijn in 2018 gepubliceerd op verschillende websites (zie https://www.nivel.nl/nl/publicatie/factsheets-zicht-op-regionale-capaciteit-en-arbeidsmarktvraagstukken-huisartsenzorg-voor).

Het doel van de factsheets is het cijfermatig in kaart brengen van de regionale arbeids- en opleidingsmarkt van de huisartsenzorg in de 20 (AZW-)arbeidsmarktregio’s die niet onder de pilotstudie vielen. Ook worden knelpunten op de regionale arbeidsmarkten en mogelijke oplossingsrichtingen beschreven. Als regio-indeling is gebruik gemaakt van het Arbeidsmarkt Zorg- en Welzijn (AZW)-programma . De factsheets zijn nagenoeg hetzelfde opgesteld als de factsheets die eerder voor de 8 AZW-arbeidsmarkregio’s zijn gepubliceerd (aut. ref.).