Publicatie

Publicatie datum

Onderzoeksprogramma 2014-2017: NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg.

NIVEL. Onderzoeksprogramma 2014-2017: NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2014.
Download de PDF
Het Onderzoeksprogramma 2014 – 2017 is uit. Daarin presenteert het NIVEL zijn onderzoek voor de komende jaren. Met de belangrijkste invalshoeken, de gegevensverzamelingen en de expertise van het instituut.

“Het zorglandschap verandert ingrijpend”, stelt NIVEL-directeur Peter Groenewegen. “Met substitutie van zorg vanuit de tweede naar de eerste lijn en gemeenten die een belangrijke rol krijgen in zorg, opvang en maatschappelijke participatie. En de medische benadering van chronisch zieken maakt plaats voor een meer coachende benadering van mensen met een of meer chronische ziekten die erop is gericht te leren omgaan met de ziekte en zoveel mogelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving ... Dat heeft allemaal consequenties voor de organisatie van de zorg, voor de opleidingen, enzovoort.”

Het NIVEL doet onderzoek naar de actuele gezondheidszorg. Naar die veranderingen. Naar de relaties tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg, zoals die vorm krijgen binnen de structuur en instituties van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem.

Het NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg vanuit verschillende invalshoeken:
• De mensen om wie het draait, de patiënten
• Wat er omgaat tussen patiënten en zorgaanbieders
• De mensen en organisaties in de zorg, variërend van huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten tot ziekenhuizen
• De context waarin dat gebeurt, de organisatie van zorg, het zorgstelsel, de verzekeraars en de toezichthouders

De taak van gezondheidszorgonderzoek is bij te dragen aan een toekomstbestendige
gezondheidszorg en betere uitkomsten op verschillende niveaus. Op het niveau van het individu, van de organisatie en op nationaal niveau. Het onderzoek sluit aan bij de problemen en uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat en de resultaten moeten bruikbaar zijn. Tegelijk moet gezondheidszorgonderzoek voldoen aan de eisen die aan wetenschappelijk onderzoek worden gesteld.
Het NIVEL heeft daarmee een dubbele missie: beleids- en toepassingsgericht onderzoek doen dat wetenschappelijk meetelt.

In het onderzoeksprogramma 2014 – 2017 is informatie te vinden over het onderzoek van het NIVEL, een overzicht van de onderzoeksinfrastructuur en de contactgegevens van de betrokken experts. Met vragen over NIVEL-onderzoek kunt u altijd bij hen terecht.