Publicatie

Publicatie datum

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031:
tabellenboek, behorende bij het Capaciteitsplan 2013 van het Capaciteitsorgaan.

Velden, L.F.J. van der, Batenburg, R.S. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031: tabellenboek, behorende bij het Capaciteitsplan 2013 van het Capaciteitsorgaan. Utrecht: NIVEL, 2013.
Download de PDF