Publicatie

Publicatie datum
Recording of weight in electronic health records of general practices.
Verberne, L., Nielen, M., Leemrijse, C., Verheij, R., Friele, R. Recording of weight in electronic health records of general practices. BMC Family Practice: 2018, 19(174)
Lees online
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
M.M.J. (Mark) Nielen
Programmamanager Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn