Publicatie

Publicatie datum

Visie patiënten op kwaliteit ziekenhuiszorg: gaat het patiënten vooral om de cappuccino?

Friele, R.D., Andela, M. Visie patiënten op kwaliteit ziekenhuiszorg: gaat het patiënten vooral om de cappuccino? Medisch Contact: 2000, 55(4), p. 129-132.
Lees online
Een vergelijking tussen ziekenhuizen in de provincie Utrecht door de Consumentenbond heeft nogal wat reacties losgemaakt. Velen stellen de vraag waarover patiënten precies hebben geoordeeld. In deze bijdrage wordt deze vraag beantwoord, met behulp van gegevens die werden verzameld bij 1.558 opgenomen ziekenhuispatiënten. Voor patiënten bestaat de kern van de ziekenhuiszorg uit het vertrouwen dat zij in artsen of verpleegkundigen kunnen stellen, de kwaliteit van informatie en de mate van respect waarmee zij worden bejegend. Patiënten blijken veel vertrouwen te hebben in de artsen en verpleegkundigen en de meesten menen respectvol te zijn behandeld. Patiënten zijn minder te spreken over de informatievoorziening door artsen. (aut.ref.)
Gegevensverzameling