Publicatie

Publicatie datum
Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties eerste lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017.
Jansen, T., Hek, K., Schermer, T. Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties eerste lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Kernpunten
• De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 29 huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het gezamenlijk verzorgingsgebied heeft bijna 12 miljoen inwoners.
• In 2017 maakte bijna 16,2% van de Nederlanders tenminste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
• Gebruik van de huisartsenpost is het hoogst onder jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en ouderen (vanaf 85 jaar).
• Het totaal aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners nam tussen 2013 en 2016 toe, in 2017 nam het aantal contacten weer af.
• Vergeleken met 2016, nam het aantal consulten en visites per 1000 inwoners in 2017 af, het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners nam licht toe.
• Tussen 2013 en 2017 nam het aantal hoog-urgente contacten (U1 en U2) en midden-urgente contacten (U3) per 1000 inwoners toe. Ten opzichte van 2016 vlakt de stijging in 2017 iets af. Het aantal contacten met een lage urgentie (U4 en U5) nam tussen 2013 en 2016 af, in 2017 is echter een lichte stijging te zien in het aantal contacten met U5.
• Mensen die op de huisartsenpost komen doen dit vooral vanwege scheur- en snijwonden, buikpijn en acute infecties aan de bovenste luchtwegen.
• Geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven op de huisartsenpost zijn Bèta-lactam-antibiotica/penicillines en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s). (aut. ref.)
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail: