Publicatie

Publicatie datum

Zorgen en zwaaien:ervaringen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking met wonen, bezoek en zorg tijdens corona. Nivel Coronaasten Onderzoek.

Verkaik, R., Schelven, F. van, Boeije, H. Zorgen en zwaaien:ervaringen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking met wonen, bezoek en zorg tijdens corona. Nivel Coronaasten Onderzoek. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
De coronamaatregelen van het begin van de coronacrisis (maart – juni 2020), zoals het zoveel mogelijk thuisblijven, hadden gevolgen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
Onze bevindingen:
- Ongeveer de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid met een beperking is verminderd.
- Over het algemeen zijn naasten wel tevreden over de (vervangende) zorg, de begeleiding en het contact met de woonvoorzieningen in deze periode.
- Een kwart van de naasten had behoefte aan meer contact met zorgverleners en begeleiders.
Gegevensverzameling